גולני עטרה

גולדשמיט ז'ניה

גולדשמיט ברוך

גולדברג צבי

גולדברג פרידה

גוטמן מלכה

גלי יובל

גכמן כרמלה

גור משה

גור יוחאי

גור אסתר

גולני שמחה

גפני אברהם

גמורמן מנחם

גלעד צילה

גלעד יעקב

גלי שרה

גלי מרדכי

גרושקה חיים

גפני מרים

גפני מירהלה

גפני ינון

גפני חייצ'ו

גפני דב
 
גת יהודית

גת בנימין

גרשטנבליט רמי

גרינמן ישעיהו

גרינבאום יוחקה