כהן גרטרוד

כהן גילה

כהן גדעון

כהן אליהו

כהן אחזיהו

כהן אורנה

כץ נעמי

כץ מרגוט

כ"ץ יוסף

כהן צילה

כהן נוח

כהן מורן
         
כץ נפתלי