רימלנד מרים

רימלנד אבא

רוזנבאום שמעון

רודניק דוד

ראובני חנוך

ראובני חוה

רפופורט רוזה

רפאלוב רותי

רפאלוב חנוכה

רמשניצקי ברוריה

ריקליס רבקה

ריקליס אברהם