הורוביץ משה

הורוביץ אסתר

הוץ אליעזר

הוכברג יוסף

הוימן רחל

הוימן צבי

הירשהויט מרים

הירשהויט עדה

הירשהויט בלה

היימן ראובן

היימן מרים

הורנשטיין בתיה
     
הרץ פרידה

הראל רחמים

הירשהויט שמואל