שמיר משה

שמיר אלקה

שיפר נחום

שיפר זהבה
Shkhori Ran
שחורי רן
Schwartz Yekhiel
שוורץ יחיאל

שניפר רבקה

שניפר חנה

שניפר אבישלום

שמרון שאול

שמרון טובה

שמרון אליהו

שפירא חיים

שפירא הרצל

שפירא דינה

שפירא איילה

שפירא אורי

שניפר שמעון

שרון שמעון

שרון גיטה

שקד רפאל

שקד הינדה

שץ קלמן

שץ מאשה
       
שרעבי אפרים

שריקי שלמה