קינן ישראל

קינן חייקה
Koren Pesia
קורן פסיה

קורן יוחאי

קורן גרשון

קופל יעקב

קסטן יוסף מאיר

קנדה ראובן

קמינסקה דבורה
Keller Gebhard
קלר גבהרד

קלינבורד רחל

קלינבורד משה

קרפ אליעזר

קרופינסקי טוביה

קרויגר סילבלי

שרה קפלן

קפלן יצחק

קפלן הסיה
       
קרפ זאב

קרפ אסתר