ויכה שרה

ויכה אליהו

וולשובר רחל

וולשובר יעקב

וולודרסקי שושנה

וולודרסקי שמעון

וסרמן משה

וסרמן לילי

וירושבסקי אסתר

ויסברג יהודה

ויסבליט זלמן

וינשטוק אריה

ורדי חיים

ורדי אסתר

וקנין שמעון

וקנין מתן

וקנין חנה

וקנין גל
         
ורוצלבסקי גולדה